Hayvonlar ginetikasi seleksiyasi urchitish va ko'paytirish kafedrasi

Course Image Chorvachilikda konsalting va servis xizmati

Chorvachilikda konsalting va servis xizmati

Касб та'лими зоотексния та'лим ёналиши боиича 4 курс талабалари учун

Course Image Chorvachilikda naslchilik ishi

Chorvachilikda naslchilik ishi

Касб та'лими зоотексния та'лим ёналиши боиича 4 курс талабалари учун

Course Image Genetika va  biotexnologiya

Genetika va biotexnologiya

5410607-Zooinjineriya baliqchilik  
ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabalari uchun

Course Image Genetikasi va biotexnologiya

Genetikasi va biotexnologiya

Зооинженерия (корамолчилик, ко'йчилик ва эчкикилик, корако'лчилик, йилкичилик ва туячилик, паррандачилик, асаларичилик)