Hayvonlarni oziqlantirish texnologiyasi kafedrasi

Course Image Hayvonlarni oziqlantirish texnologiyasi

Hayvonlarni oziqlantirish texnologiyasi

5410200-Agronomiya (yem-xashak ekinlari) va 5411300-O'simlikshunoslik (yaylov-cho'l o'simlikshunosligi) ta'lim yo'nalishlarining II-bosqich talabalari uchun

Course Image Hayvonlarni oziqlantirish texnologiyasi

Hayvonlarni oziqlantirish texnologiyasi

Ветеринария профилактикаси ва даволаш факультетти ( фаолият турлари боичи
1 курс талабалари учун

Course Image Hayvonlarni oziqlantirish

Hayvonlarni oziqlantirish

Zootexniya (turlari bo'yicha); Zootexniya (qorako'lchilik) va Kasb ta'limi (Zootexniya) ta'lim yo'nalishlari uchun

Course Image Baliqlarni oziqlantirish

Baliqlarni oziqlantirish

Zootexniya ( baliqchilik ) ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabalari uchun