Biotexnologiya va chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash  texnologiyalari fakulteti