Agrokimyo va tuprqshunoslik va o'simliklar ximoyasi va karantin kafedrasi